רשומות

://www.cl inicaltrials.gov/ct/show/NCT00197314 Effectiveness of Circular Muscle Exercise (Paula Method) Versus Kegel Exercise for Urinary Stress Incontinence

Purpose: This is a randomized controlled trial comparing two methods of exercise for the treatment of stress incontinence ( loss of urine after physical exertion) in women. We are comparing the Paula method of circular muscle exercise, in which circular muscles controlling sphincters of the body (such as the eyes, mouth and rectum) are exercised, with pelvic floor training (Kegel exercises) in women in the community. The study hypothesis is that the effectiveness of circular muscle exercises is equivalent to pelvic floor training among women with this disorder.  (Official Title: A Randomized Controlled Trial of Circular Muscle Exercises (Paula Method 
Methods: 200 women who chosen from the community and suffering from SI will enter the 
Paula method of circular muscle exercises: these women will receive private lessons from a registered Paula instructor. The system is based on activating circular muscles in the body.
 Key words
http://www.alt-healthsearch.com/cgi-bin/db/search.cgi?key=…

תרגילים לשחרור העורף, הכתפיים והגב

לפניכם מספר תרגילים שידגימו את אפשרויות השימוש בשיטת פאולה. חלק מהתרגילים אתםיכולים לבדוק ממש עכשיו תוך כדי קריאה אך, את רובם מומלץ לבצע בשכיבה על הגבובברכיים עומדות כדי למנוע כיווץ יתר של הגב התחתון, לרגישים שביניכם.
חלקמהתרגילים הם סטטיים ודורשים מכם להימצא במצב אחד כל עוד אין בו כאב וכמה שיותרזמן. אחרים מיועדים לתרגול רצוף ללא ספירת הפעמים או צפייה בשעון אלא ע"י ניסיוןלצבור כמה שיותר זמן בכל תרגיל.

תרגיל להרפיית הצד הימני שלגופנו
הסתכלו אל יד ימין תוך כדי החזקת היד ישרה רצוי מעל לראש , כשרגלימין מונחת ישרה ורגל שמאל מקופלת ומוחזקת כלפי הבטן, (יד על הברך). אם התרגיל כרוךבכאב נסו לשנות חלקים מעטים ממנו כמו החזקת היד בגובה הכתף ולא מעל לראש או יצירתתנועה בעורף תוך כדי המבט אל היד.
התרגיל מסייע להרפיית ולהארכת צד ימין שהואבדרך כלל הצד המכווץ שלנו. תרגיל זה חשוב במיוחד לסובלים מעקמת אך, אלו כדאישיתרגלו  בפעם הראשונה, בהשגחה של מטפל מוסמך.

שני תרגילים לשחרורהעורף
תרגיל ראשון
הסתכלו לכתפיים כך שכל עין מנסה לראות את הכתףשבצד שלה בו זמנית.
שימו לב שהנטייה הטבעית של העיניים לנוע יחד ולעזור זו…

שיטת פאולה והתאמתה לטיפול בילדים

שני כללים פשוטים נדרשים למטפלים בשיטת פאולה בבואם לעבוד עם ילדים: יצירתיות והעברה של תרגילים מובנים לעולם המשחקים. הדברים נכונים ביחס לטיפול ברוב רובן של הבעיות הנוגעות לשיטה. החל מהבעיות המוכרות יותר כגון: טיפול באסטמה, קשיי שליטה בסוגרים ועקמת. כולל הנושאים המוכרים פחות כקשורים לילדים כגון: דלקות חוזרות בשלפוחית, עצירויות כרוניות בשלבי הגמילה מטיטולים, ילדים לא מעטים הסובלים מבעיות אלו ואחרות נוטים לאי יציבות בתנועת השלד ברמת מינורית. אי יציבות כזו מתבטאת בתופעות כגון: הטיה של הגוף לאחד הצדדים ללא רקע כמו עקמת, הטיה מוגזמת של הכתפיים כלפי מרכז הגוף כלומר לפנים, ועוד. תופעות אחרות שאינן ניכרות לעין הן שליטה חלקית בפה או בשפתיים, הבדלים ביכולת להפעיל את העפעפיים בתנועה נפרדת כלומר לסרוגין, קשיים לחוש את הלשון בכל טווח התנועה שלה בפה ועוד. תופעות אלו אינן בעייתיות כשלעצמן ולעתים מתארגנת בגוף במהלך תהליך הגדילה דרך איזון ופיצוי המשלימה את העדרן. הזכרתן כאן נועדה להצביע על היותן חלק בלתי נפרד מתהליך הטיפול המתקיים בשיטת פאולה, כולל מצבים שבהם הטיפול ממוקד בבעיה כמו קשיי שליטה בסוגרים. הרקע…

השפעת האברים הנשיים על החלחולת והעיכול

תמונה
החץ בצילום מצביע על תחילת החלחולת, הקטע האחרון של צינור העיכול. זהו החלק שגורם לנשים צרות משום שפעילותו וחוזקו קשור במיקום אברים
כגון צואר הרחם, הנרתיק וצינור השתן. כשהאחרונים נחלשים נוטה גם החלחולת לצנוח והשליטה בהתרוקנות משתבשת.
מסיבות לא מובנות התנועתיות של צינור העיכול כולו מושפעת לטובה מתרגול שיטת פאולה, ההשפעה ניכרת כאשר מי שסובל מעצירויות מצליח לשנות את המצב לטובה.

הפעלת הלשון בשיטת פאולה

יכולתה של הלשון להשפיע על מצבן של מערכות שונות כגון: מערכת הנשימה, מערכת השתן והעיכול וכן על יציבה כשהיא מאזנת את מצב העורף והצואר, או תנועת העיניים ניכרת למתנסים בתרגול שיטת פאולה. התרגילים המתחילים בהפעלת הלשון, מכוונים לאפשר לאדם המתרגל להעזר בלשון במצבי כאב, בקושי להניע את העיניים והפה (תופעה שמוכרת לסובלים מפיברומיאלגיה או לאנשים לאחר דלקת בעצב הפנים או שבץ.)  התרגיל הקרוי "לשון נופלת רחבה ולשון ארוכה וצרה", מיועד לגרום להפלת הלשון כלפי שורש הלשון תוך כדי הרחבתה ולסירוגין להארכת הלשון ולהצרתה כלפי השפתיים בלי להוציא את הלשון מהפה. המעברים של הלשון בין שני מצבים אלו מעוררים בגוף את הרגשת המעברים בין הסוגרים. הם משנים את מצב העורף והצואר או שמסייעים לאדם המתרגל לחוש ביתר בהירות את הפלת הלשון בלבד, מצב המסייע להעמקת הנשימה ולמצב עמוד השדרה.

עקרונות הריפוי של שיטת פאולה

שיטת השרירים הטבעתיים- שיטת פאולה פותחה בישראל על ידי פאולה גרבורג בשלב הראשון בשנות הארבעים. פאולה המשיכה לפתח את השיטה תוך כדי עבודתה עם אנשים רבים שפנו אליה. השיטה מבוססת על תנועת השרירים הטבעתיים הרצוניים, המגיבים בתנועת שרשרת זה לזה, לכן הגוף כולו מגיב לתרגול של שריר בודד. על פי תיאורית השיטה הפעלת שריר טבעתי אחד בתנועה מונוטוניתמניע שרירים טבעתיים רצוניים אחרים ו, לרוב את השרירים שנחלשו. בנוסף לכך יש השפעה מתוך התרגול הרצוני על שרירים חלקים, משורטטים וטבעתיים לא רצוניים. כך משתפר המצב של שרירים טבעתיים חלשים, שרירים כמו הרחם, השלפוחית או החלחולת שצנחו יכולים לחזור למקומם ואיכות הפעולה של כל אחד מאברים אלו משפיעה לטובה על התנועתיות הפנימית והחיצונית של צינור העיכול או על השלפוחית ,צינור השתן והשופכה. התרוקנות מערכות אלו עשית יעילה יותר. שרירים טבעתיים לא רצוניים אחרים שמצבם יכול להשתנות לטובה הם אלו המצויים בפתח השוער ובעומק הרקטום שבצינור העיכול.

אימון שרירי רצפת האגן ללא הנחיות מגבילות

תמונה
המתרגלת שבצילום נוהגת באופן קבוע להניח את כפות הידיים באזור שבין הבטן התחתונה למפרקי הירכיים. זאת משום שנוכחות הידיים מסייעת לה להתרכז בסוגר הקדמי. הנחת הידיים אינה חלק בלתי נפרד מהתרגיל-"כיווצים חוזרים של הסוגר הקדמי" לפי שיטת פאולה הגוף יכול לארגן לבד את התנאים לביצוע תרגיל, כלומר הנחיות כגון: ברכיים פונות לתקרה, מיקום הידיים, זוית התנועה הנלוית של הברכיים אינן חלק בלתי נפרד מהתרגיל. ההנחיה היחידה היא כיווצי סוגר קדמי. המתרגלות המנוסות מבינות את חשיבות ההתמדה והחזרתיות על תנועה אחת, ללא ספירת הפעמים שהתרגיל נעשה, ללא ניסיון להאריך את משך החזקה בכל כיווץ או הפעלת כוח.